Projektligjet

58 Projektligje

PleaseSelectAnyFilter*

Projektligji nr.06/L-092 për dhënjen në shfrytëzim dhe këmbimin e pronës së paluajtshme të komunës

Propozuesi: Qeveria

Projektligji nr.06/L-090 për ratifikimin e Marrëveshjes financiare për IPA 2017, pjesa e parë, ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian

Propozuesi: Qeveria

Projektligji nr.06/L-089 për Inspektoratin e punës

Propozuesi: Qeveria

Projektligji nr.06/L-077 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.2004/32 për familjen

Propozuesi: Komisioni parlamentar

Projektligji nr.06/L-076 për peticione

Propozuesi: Grupi parlamentar