Projektligjet

63 Projektligje

PleaseSelectAnyFilter*

Projektligji nr.06/L-154 për Shërbimin e Jashtëm të Republikës së Kosovës

Propozuesi: Qeveria

Projektligji nr.06/L-153 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.04/L-061 për shitjen e banesave për të cilat ekziston e drejta banesore, i ndrysh. dhe plotësuar me ligjin nr. 04/L-247

Propozuesi: Qeveria

Projektligji nr.06/L-152 për pronën publike

Propozuesi: Qeveria

Projekt-kodi nr.06/L-151 i procedurës penale

Propozuesi: Qeveria

Projektligji nr.06/L-149 i punës

Propozuesi: Qeveria