< Kthehu prapa

Ligji nr.06/L-112 për ratifikimin e Marrëveshjes për financim midis Republikës së Kosovës dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim për Projektin e ekonomisë digjitale të Kosovës

07.09.2018
Propozuesi: Qeveria
19.09.2018
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional
20.09.2018
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
20.09.2018
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
09.10.2018
Shpallja e ligjit