< Kthehu prapa

Ligji nr.06/L-123 për Forcën e Sigurisë së Kosovës

17.09.2018
Propozuesi: Qeveria
18.10.2018
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
16.01.2019
Shqyrtimi i projektligjit nga komisionet kryesore
Komisioni për Buxhet dhe Financa
Komisioni për të Drejtat dhe Interesat e Komuniteteve dhe Kthim
14.12.2018
Shqyrtimi i dytë në mbledhje plenare
Miratohet
14.12.2018
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
28.12.2018
Shpallja e ligjit