< Kthehu prapa

Ligji nr.06/L-129 për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës Ministrisë së Inovacionit dhe Ndërmarrësisë dhe GIZ (GIZ GESELLSCHAFT FUR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT Agjencioni Gjerman për Bashkëpunim Ndërkombëtar) për bashkëfinancimin e Projektit CETEP

16.10.2018
Propozuesi: Qeveria
18.10.2018
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
18.10.2018
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
06.11.2018
Shpallja e ligjit