< Kthehu prapa

Projektligji nr.06/L-153 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.04/L-061 për shitjen e banesave për të cilat ekziston e drejta banesore, i ndrysh. dhe plotësuar me ligjin nr. 04/L-247

Shih plotësimet/ndryshimet në Gazetën Zyrtare

05.02.2019
Propozuesi: Qeveria
22.02.2019
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional në parim
Data e fazës
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Data e fazës
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional

Vërejtjet dhe propozimet e dorëzuara me shkrim nga palët e interesuara

Data e fazës
Shqyrtimi i projektligjit nga komisionet kryesore
Data e fazës
Shqyrtimi i dytë në mbledhje plenare

Amendamentet e propozuara

Data e fazës
Shqyrtimi nga Komisionet
Data e fazës
Shqyrtimi i tretë në mbledhje plenare

Amendamentet e propozuara

Data e fazës
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
Data e fazës
Sfidimi i Ligjit në Gjykatën Kushtetuese
Data e fazës
Shpallja e ligjit